Ierakstu atlase pēc pieejamiem formātiem:
Nosaukums   Runātājs   Publicēts   Formāti
Jauns pāvests, veci pravietojumi
16-03-2013 | 00:47:59
Doug Batchelor28-06-2013
Pēdējie notikumi Bībeles pravietojumos
09-07-2004 | 00:43:41
Doug Batchelor09-07-2012
Pārdomas par Daniēla 11. nodaļu
02-12-2006 | 01:14:41
Stephen Bohr06-06-2012
1